Βρογχεκτασίες - σύνοψη | Θεματολόγιο Πνευμονολογίας

Εξασθενημένος barry

Κορωνοϊός: Το «δικαίωμα στον αναπνευστήρα» εν μέσω πανδημίας. Κριτήρια για την επίλυση τραγικών ηθικών διλημμάτων.

Βρογχεκτασίες - σύνοψη | Θεματολόγιο Πνευμονολογίας

Πώς πρέπει ο ιατρός να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις; Ποιες αρχές του Δικαίου θα πρέπει να εφαρμόζονται; Θα πρέπει κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζεται διαφορετικά και εν τέλει ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής στη ΜΕΘ και τη χρήση αναπνευστήρων; Ποιος είναι εκείνος που καθορίζει ποιος θα ζήσει και ποιος θα καταλήξει; Στη μεταμόσχευση οργάνων, και ως γνωστόν υπάρχει έλλειψη οργάνων, κριτήρια αποτελούν α. Στην περίπτωση μαζικών κινδύνων, όπως χημικών κινδύνων, ραδιενέργειας, πανδημιών πώς κρίνεται η προτεραιότητα; Ι.

Η θέση του Ποινικού Δικαίου. Πρόκειται για πραγματική σύγκρουση εννόμων αγαθών της ζωής. Τον κύριο λόγο έχει η θεωρία του Ποινικού Δικαίου, βλ.

εξασθενημένος barry

Μαγκάκη, Η σύγκρουσις καθηκόντων εν τω Ποινικώ Δικαίω, Η σύγκρουση καθηκόντων επί ίσων αγαθών, πολύ περισσότερο όταν αυτά τα έννομα αγαθά είναι από τα θεωρούμενα «απαραβίαστα», όπως το έννομο αγαθό της ανθρώπινης ζωής, είναι αντικείμενο ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος και εξασθενημένος barry χώρα μας και σε στο ηπειρωτικό, όσο και το Κοινό Δίκαιο. Κατά τη νομική θεωρία του ποινικού δικαίου όταν συγκρούονται δύο ή περισσότερα έννομα αγαθά, από τα οποία μόνο το ένα μπορεί να εκπληρθωίε, αίρεται το άδικο της παράλειψης του πράτοντος να συμμορφωθεί προς τα λοιπά, εφόσον εκπληρώνεται το ένα από αυτά Χ.

Μυλωνόπουλος, ΠοινΔικ, Γεν. Ως παραδείγματα ο πατέρας που έχει να σώσει ένα από τα δύο παιδιά του, ο ναυαγοσώστης που σώζει έναν μόνο ναυαγό από περισσότερους, ο ιατρός που μπορεί να σώσει έναν ασθενή από περισσότερους. Ι, Ο πράττων θα πρέπει να γνωρίζει ότι τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων και να θέλει την εκπλήρωση του ενός ibid, Ι,επ.

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κοτσαλή, ΠοινΔ, Γεν. Το Ποινικό Δίκαιο αναφέρεται κυρίως σε μικροκλίμακες, παρά το ότι τα ίδια, κατά το μάλλον ή ήττον, κριτήρια εφαρμόζεται και σε μακροκλίματα, όπως σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, αναφερθήκαμε, στο Ιατρικό Δίκαιο,σε μακροκλίμακες. Πολίτης, ΙατρΔ,σ.

Επίσης «Μερικές φορές, τη λύση δίνουν οι ίδιες οι συνθήκες υπό hmb για να χάσετε βάρος οποίες η ανθρώπινη ζωή τίθεται σε διακινδύνευση. Στον πόλεμο, μεταξύ δεκάδων τραυματιών θα επιλεγεί, ενδεχομένως, εκείνος ο οποίος έχει περισσότερες ελπίδες να σωθεί με την ιατρική φροντίδα.

Θα αποκλειστεί εκείνος που είναι εξαιρετικά σοβαρά τραυματισμένος και έχει ελάχιστες εξασθενημένος barry διάσωσης. Ενδεχομένως, θα αφεθεί να περιμένει και ο εξαιρετικά ελαφρά τραυματισμένος, ο οποίος δεν κινδυνεύει άμεσα. Πρόκειται για την περίφημη triage της γαλλικής νομικής σχολής» Χ. Πολίτη, ΕρμΚΙΔ,υπό άρθρ. Επίσης βλ. Λιούρδη, Ιατρ Ποιν Ευθύνη,επ. Ερωτήματα Βιοηθικής σε παγκόσμια κλίμακα.

  1. Ωστόσο, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, παραμένουν σε ισχύ ποικίλες τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
  2. Πώς χάνουμε βάρος στα χέρια
  3. Γνωμες για διαιτα ρινα
  4. Home Βρογχεκτασίες - σύνοψη Oι βρογχεκτασίς ορίζονται με ανατομικούς όρους, ως χρόνια παθολογική διάταση των μεγάλων ιδίως βρόγχων, τοπικά ή διάχυτα.
  5. Με τι έχασε βάρος η Άντρα μετά τη γέννηση
  6. Он вспомнил факультетские вытянув перед собой все то, что к стеклу, отчаянно его жизни.
  7. Это должно было элементами… разница между… не сможет перехватывать славой 27-й маршрут.

Το κρίσιμο ερώτημα έγκειται στα εξής: Ποια είναι τα κριτήρια για την εισαγωγή και στη ΜΕΘ και διασωλήνωση, το «δικαίωμα στο αναπνευστήρα» και ποια ενδεχομένως τα κριτήρια της αποσωλήνωσης, όταν δεν έχει αποθεραπευθεί ένας ασθενής και αναμένουν άλλοι, στα πλαίσια μιας πανδημίας ή φυσικής καταστροφής. Το ζήτημα είναι ότι συνήθως δεν υπάρχουν οδηγίες και νοσοκομεία σε διάφορα σημεία του κόσμου εφαρμόζουν τους δικούς τους κανόνες, πάντοτε με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος.

Είναι φανερό ότι το βασικό πρόβλημα έγκειται στην ανεπάρκεια αναπνευστήρων και στο ότι όλο και περισσότερα άτομα έχουν την ανάγκη εισαγωγής ως μόνο δυνητικά μέσο διατήρησης της ζωής τους. Σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου της 8. Το μόνο μεθοδολογικό εργαλείο παγκοσμίως δεν είναι άλλο από την κατανομή, τη διαλογή, την περίφημη triage, που αναφερθήκαμε προηγουμένως.

Χρησιμοποιώντας τη START η διαλογή μπορεί να γίνει σχεδόν άμεσα, με την αξιολόγηση τριών παραμέτρων, της αναπνοής, της αιμάτωσης και της διανοητικής κατάστασης.

Κανένα εξασθενημένος barry σύστημα διαλογής, ιδίως στις κρίσεις ραδιενέργειας δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικό. Institute of Medicine. Σύμφωνα με Ειδική Επιτροπή της Νέας Υόρκης, που έθεσε το κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάθεση αναπνευστήρων, «Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας υπάλληλος ή μια επιτροπή πρέπει να επιλέξει έναν από τους ασθενείς, που έχουν σημανθεί με κόκκινο χρωματικό κώδικα που σημαίνει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις επείγουσας λήψης θεραπείας εξασθενημένος barry αναπνευστήρα.

Η πιθανότητα επιβίωσης ενός ασθενούς δηλ.

Όμως, μπορεί να υπάρχει κατάσταση κατά την οποία περισσότεροι ασθενείς έχουν σημανθεί με κώδικα κόκκινου χρώματος, ένδειξη ότι όλοι έχουν το υψηλότατο επίπεδο πρόσβασης σε θεραπεία στον αναπνευστήρα και όλοι έχουν ίσες ή σχεδόν ίσες πιθανότητες σε επιβίωση. Εάν η κατάλληλη ομάδα ασθενών αποτελείται μόνο από ενήλικες ή μόνο από παιδιά, μια διαδικασία τυχαιοποίησης, ανίτστοιχη με μια λαχειοφόρο αγορά, χρησιμοποιείται κάθε φορά που υπάρχει διαθέσιμος αναπνευστήρας, επειδή δεν υπάρχουν άλλοι επί εξασθενημένος barry βασιζόμενοι κλινικοί παράγοντες.

Οι ασθενείς που αναμένουν θεραπεία με αναπνευστήρα εντάσσονται σε ειδική δεξαμενή ασθενών. Ωστόσο, σε περιορισμένες περιστάσεις, εάν: 1 η ομάδα ασθενών που είναι επιλέξιμοι για θεραπεία αναπνευστήρα περιλαμβάνει τόσο ενήλικες όσο και παιδιά, και 2 όλα τα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η πιθανότητα θνησιμότητας μεταξύ τους είναι ισοδύναμη σε ομάδα ασθενών δηλαδή, όλοι οι ασθενείς έχουν έναν κωδικό κόκκινου χρώματοςτότε η νεαρή ηλικία δηλαδή, 17 ετών και νεότερη μπορεί να προτιμηθεί σε περίπτωση «ισοπαλίας», προκειμένου να επιλεχθεί ασθενής για θεραπεία με αναπνευστήρα».

Ο Βρεταννικός Ιατρικός Σύλλογος, εξέδωσε επίσης κατευθυντήριες οδηγίες σε ζητήματα που αφοορούν στον κορωνοϊό, έθεσε μεταξύ άλλων κανόνες για τη χορήγηση αναπνευστήρων.

εξασθενημένος barry

Οι αποφάσεις για την κατανομή εξασθενημένος barry θα πρέπει να διέπονται από τα εξής κριτήρια και να είναι: - λογικά κατά τις περιστάσεις - να βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα και γνώμη - να βασίζονται σε στέρες ηθικές αρχές και αιτιολογία - να έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων, όπου αυτό είναι εφικτό, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι αποφάσεις ενδέχεται να πρέπει να είναι ταχείες Να αναθεωρούνται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες - εναρμονισμένες μεταξύ διαφορετικών επαγγελματιών, στο μέτρο του δυνατού - να επικοινωνούνται ανοιχτά και με διαφάνεια - να υπόκεινται σε τροποποίηση και επανεξέταση καθώς αναπτύσσεται η κατάσταση».

A guidance note, p. Μετάφραση του γράφοντος«είναι μύθος ότι σε καταστάσεις πανδημιών, οι γιατροί πρέπει να αποφασίσουν ποιος ζει και ποιος πεθαίνει.

Οι γιατροί δεν προκάλεσαν την πανδημία και δεν αναμένεται ή επιτρέπεται να επιλέξουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει βάσει οποιουδήποτε κριτηρίου, αλλά με βάση ιατρικά και μόνο κριτήρια.

Δεν περιμένουμε από τους γιατρούς μας να είναι ήρωες αν και μερικοί είναι ή άγιοι αν και μερικοί είναι επίσηςαλλά δικαίως περιμένουμε από αυτούς να ενεργήσουν ως θεραπευτές, κάνοντας το καλύτερο που μπορούν σε ακραίες συνθήκες, με τη συναίνεση των ασθενών τους».

Εξασθενημένος barry ιατροί πρέπει να κάνουν αυτό που θα έκανε ένας λογικά συνετός γιατρός [στην ίδια ειδικότητα] στις ίδιες ή παρόμοιες περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους.

Αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν όχι μόνο ιατρικό εξοπλισμό όπως αναπνευστήρες, σάρωση CAT και κρεβάτια ICU, αλλά και ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκες και στολές. Ενώ το νομικό καθήκον της φροντίδας είναι πάντα το ίδιο, αυτό που απαιτεί από τους γιατρούς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα εξελιχθεί … με βάση ποιες θεραπείες λειτουργούν καλύτερα από άλλες.

Οι γιατροί δεν πρέπει να συμπεριφέρονται ή να έχουν αναστολές από νομικές ανησυχίες». Annas, ibid. Rationing Aid in COVID -- An Ethicist's ViewApril 08, αναφέρει, μεταξύ άλλων τα εξής, «Εάν είχατε καλή ασφάλιση ή εάν ήσασταν πλούσιοι, νομίζατε ότι θα έχετε κερδίσει το να εξασθενημένος barry σε αυτή ανάλυση απώλειας βάρους διαλογή, αλλά τώρα φαίνεται ότι όλοι έχουν γίνει σαν τους ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευσης.

Πώς το διαχειριζόμαστε αυτό; Τι κάνουμε;» Κατά τον καθηγητή A. Caplan «Πρώτον, είναι σημαντικό να διακηρύξουμε προς όλους -όλο το ιατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό, το προσωπικό παρηγορητικής φροντίδας, της κοινωνικής εργασίας- ότι θα δώσουμε σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες. Για να είμαστε εξασθενημένος barry, όλοι πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν ίσες ευκαιρίες. Είτε είστε ανάπηροι, transexual, πλούσιοι, ανασφάλιστοι, κρατούμενοι, ή ακόμα και κάποιοι που δεν έχετε νομιμοποιητικά έγγραφα για να είστε εδώ, θα πρέπει να θεωρήσουμε όλους ως πιθανούς υποψήφιους σε σχέση με τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για υγειονομική περίθαλψη, εάν αρρωστήσουν.

Δεν αποκλείουμε κατηγορίες ανθρώπων». Εάν νομίζουν ότι «μπουκάρουν βιαστικά» λόγω του ποιοι είναι —ανάλογα με τη θρησκεία τους, τη φυλή τους, το φύλο τους- τότε δεν πρόκειται να υποστηρίξουν τους κανόνες που δημιουργούμε.

Είναι σημαντικό να το διατυπώσετε σε όλους τους τόνους και να το καταστήσετε σαφές». Caplan, ibid. Εάν είστε 85 ετών με τέσσερα υποκείμενα νοσήματα που μόλις είχε υποστεί καρδιακή προσβολή 10 λεπτά πριν, πιθανότατα, σε ένα σπάνιο σενάριο διαλογής, εξασθενημένος barry μπορεί να έχετε την ίδια πρόσβαση, με έναν υγιέστατο 25χρονο».

Δεν είναι ένα αυστηρό όριο ηλικίας. Βασικά προσπαθεί να προσδιορίσει ποιος είναι πιθανό να κάνει καλύτερα». Απαιτείται να υπάρχει ιατρική εκτίμηση ως προς εξασθενημένος barry ποιος ασθενής είναι πιθανό να πάει καλά».

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης

Είστε στα επείγοντα; Δεν έχετε χρόνο να παραγγείλετε όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα θέλατε; Και ίσως χρειαστεί να προβείτε σε ιατρική κρίση, με βάση το ιστορικό τα ευρήματα από τη φυσική και κλινική εξέταση, την όψη και κατάσταση εν γένει του ασθενούς.

Έτσι πρέπει να γίνεται». Λοιπόν, η ηλικία μπαίνει στο παιχνίδι, επειδή εξασθενημένος barry νέοι, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, ανταποκρίνονται γενικά καλύτερα στις θεραπείες. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, μετά την ιατρική κρίση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλικία ως υποκατάστατο για το ποιος είναι πιθανό να πάει καλύτερα».

Εάν, κατά τα λοιπά, μετά από ιατρική κρίση, πληρούν τα ίδια κριτήρια, αν έχετε δύο κατάλληλα ιατρικά υποψήφιους της ίδιας ηλικίας, θα έκλινα -και για αυτό μιλάω προσωπικά- υπέρ του επαγγελματία υγείας.

εξασθενημένος barry

Η δικαιοκρισία, η αμεροληψία παρέχει σε όλους μια ευκαιρία. Η δικαιοσύνη κρίνει υπέρ όποιου έχει τις προϋποθέσεις εισαγωγής στη ΜΕΘ και καθορίζει τις αρχές και τα κριτήρια για τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτές με δεδομένη τη λιγοστή επάρκεια πόρων και κλινών».

Θα μπορούσε να είναι ότι κάποιος έρχεται με πολύ βαρύ κρύωμα ή βαριά λοίμωξη, αλλά βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση φυτοζωίας. Είναι ένα είδος αναπηρίας, αλλά νομίζω ότι κάποιος που εξασθενημένος barry έχει καμία ελπίδα να ανακτήσει τη συνείδησή του ή έχει έναν υποκείμενο καρκίνο που γνωρίζουμε ότι θα τον σκοτώσει σε λίγες μέρες ή μια εβδομάδα δεν θα το κάνει υπό την προϋπόθεση των ανεπαρκών πόρων και κλινών.

Απλώς αποκλείονται επειδή η πρόγνωσή τους είναι τόσο ζοφερή ή η ποιότητα ζωής τους είναι τόσο εξαιρετικά, τόσο ιδιαίτερα περιορισμένη». Εξασθενημένος barry μου να είμαι σαφής: Αυτό δεν είναι το ίδιο με το να βρίσκεται κάποιος σε αναπηρική καρέκλα ή να έχει φυσικούς περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που κάποιος είναι τόσο εξασθενημένος που η ποιότητα ζωής του είναι βασικά ανύπαρκτη, δεν νομίζω ότι θέλουμε να ωθήσουμε τους πόρους προς αυτή την εξασθενημένος barry.

Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να λάβουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις σχετικά με τον τερματισμό της υποστήριξης, όταν ενδέχεται να μην έχουμε υπό κανονικές συνθήκες…». Εάν πρόκειται να εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές, οποιεσδήποτε αρχές χρησιμοποιούνται στο ίδρυμά σας, ή στην πρακτική σας ή με την οποία ασχολείστε, πρέπει να είστε έτοιμοι να τις εξηγήσετε στο προσωπικό με σαφήνεια και να βεβαιωθείτε ότι έχουν υποστήριξη.

εξασθενημένος barry

Αυτές είναι συναισθηματικά απαίσιες αποφάσεις. Χρειάζεται απαραίτητα ψυχοκοινωνική υποστήριξη, με ψυχιάτρους και ψυχολόγους έτοιμους να επικοινωνήσουν με το προσωπικό.

Πρέπει επίσης να έχουμε ανθρώπους έτοιμους να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες. Εάν κάποιος λέγεται ότι ο αγαπημένος του θα πεθάνει, πρέπει να έχει υποστήριξη για ανακουφιστική φροντίδα και ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη». Πιθανότατα θα πρέπει να το αναστείλουμε. Ακόμα κι αν είπατε σε ένα κομμάτι χαρτί ότι θέλετε τα πάντα και για να κάνετε τα πάντα, δεν νομίζω ότι αυτό θα ισχύει σε περίπτωση πανδημίας - έκτακτης ανάγκης». Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να είμαστε διαφανείς σχετικά με αυτά.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε αυτές τις αποφάσεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τους συνομηλίκους μας, τους συναδέλφους μας και αυτούς που εργάζονται μαζί μας στις τραπεζαρίες και στα πλυντήρια, ώστε να καταλάβουν τι συμβαίνει τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές». Ως επίμετρο. Θα πρέπει να δεχθούμε ότι το Δίκαιο Δημόσιας Υγείας διέπεται από κανόνες που είναι «σιδηροί», από iron laws.

Κανείς δεν μπορεί να τους παραβεί χωρίς καταστροφικές συνέπειες. Και τα διλήμματα που θέτει είναι τεράστια. Προστατεύεται το δικαίωμα στη ζωή ενδ.

Συντ 5 παρ. Ουσιαστικά το «δικαίωμα στον αναπνευστήρα» είναι ταυτόσημο με το «δικαίωμα στη ζωή». Υπάρχει πραγματική σύγκρουση καθηκόντων όταν τα ύψιστα αυτά έννομα αγαθά συγκρούονται σε περιπτώσεις πανδημίας ή χημικών καταστροφών ή πολέμων.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει η αρχή prior tempore potior in jure, της τυχόν χρονικής προτεραιότητας, λ. Στις περιπτώσεις αυτές συγκρούονται τα δικαιώματα ζωής περισσοτέρων ανθρώπων. Το κριτήριο είναι ποιος έχει τις περισσότερες δυνατότητες να εξασθενημένος barry. Ένα ωφελιμιστικό κριτήριο που διαπνέει πλέον την έννομη τάξη.

Βρογχεκτασίες - σύνοψη

Τι συμβαίνει όταν περισσότεροι άνθρωποι που μπορούν να επιβιώσουν, πληρούν τις προϋποθέσεις για να έχουν θεραπεία στη ΜΕΘ, «δικαίωμα στον αναπνευστήρα», αλλά υπάρχει έλλειψη αναπνευστήρων, όπως σε περιπτώσεις πανδημιών, αλλά και στις καταστάσεις πολέμου, παγκοσμίως; Τότε αρχίζει μια περίεργη «λοταρία».

Τα κριτήρια τότε μπορεί να έγκεινται, στην "παράταση", υπέρ του νεότερου, υπέρ του υγειονομικού, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει οι κανόνες να είναι αντικειμενικοί, να εξασφαλίζεται η αρχή της εξασθενημένος barry Συντ 4 παρ. Συντ 25 παρ. Το δίκαιο δημόσιας υγείας ας μη λησμονούμε ότι είναι δίκαιο που συνέχεται στενά με το Ιατρικό Δίκαιο, τη Βιοηθική, το Δημόσιο Δίκαιο, και βεβαίως το Συνταγματικό Δίκαιο, το Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ατομικών Ελευθεριών, μετά από στάθμιση εννόμων αγαθών με βάση την αρχή της ισότητας, της αναλογικότητας, της διαφάνειας.

Δεν είμαστε Θεοί, αλλά μπορούμε να θέσουμε τους κανόνες, ως θνητοί, για το ποιος θα ζήσει ή θα καταλήξει, ποιος τελικά έχει το «δικαίωμα στον αναπνευστήρα». Αυτός άλλωστε είναι ο προορισμός του Δικαίου, σε μια σύγχρονη έννομη τάξη, και της Βιοηθικής. Ο γράφων θα ήθελε και από αυτή τη θέση να ευχαριστήσει τον διαπρεπή καθηγητή βιοηθικής κ.

Αρχές της προστασίας της ζωής, της ισότητας, της αναλογικότητας, της διαφάνειας

Arthur Caplan για την ευγενική παραχώρηση εκτεταμένων αποσπασμάτων από το σημαντικό πόνημά του -Commentary Who Gets a Ventilator? Ο γράφων εκφράζει απολύτως προσωπικές απόψεις και όχι επισήμου οργάνου. Ιατρικής Ε.

Άνω των 25 ετών Νομικός Σύμβουλος Πανελληνίου Ιατρικού