Δείτε και σεις μέσα από φωτογραφίες, πόσο εύκολα μπορούν να μας γελούν τα μάτια μας…

Elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία

Όσοι δεν πέθαναν την περίοδο αυτή Στάλιν-ΕΣΣΔ, Γκότβαλντ- Τσεχοσλοβακία, Μπιέρουτ-Πολωνίακαθαιρέθηκαν τουλάχιστον αδιαφανώς, αν όχι και με αντικαταστατικό τρόπο Ζαχαριάδης-Έλλάδα, Ράκοσι-Ουγγαρία, Πάουκερ-Ρουμανία με την ενεργό συμμετοχή αξιωματούχων της ΕΣΣΔ η οποία, καθιστάμενη έτσι ως μια ακόμα, επεμβατική, Μεγάλη Δύναμη, έχανε εκείνη την περίοδο την επαναστατική της ψυχήκαι με αντιφατικές κατηγορίες περί αριστερίστικων αλλά ταυτόχρονα και δεξιών πολιτικών που δήθεν άσκησαν οι καθαιρεμένοι.

Και όπως σε κάθε Κομμουνιστικό ή Εργατικό Κόμμα, elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία δύο γραμμές που αντανακλώνταν και σε επίπεδο προσώπων. Ο Ντεζ, ήταν εκπρόσωπος της αντεπαναστατικής γραμμής, όχι μόνο σε επίπεδο Ρουμανίας, αλλά και στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα: αυτός ήταν που έκανε προφανώς αντικαταστατικά την εισήγηση σε Ολομέλεια…άλλου κόμματος του ΚΚ Ελλάδαςπροκειμένου να καθαιρέσει την επαναστατική του ηγεσία και να διαλύσει και οργανωτικά το κόμμα αυτό. Το άρθρο αυτό μελετά τη βασιμότητα και αποδεικνύει με πληθώρα πρωτογενών πηγών την αβασιμότητα των κατηγοριών που εξαπέλυσε ο Ντεζ έναντι των υπολοίπων τριών ηγετών του ΡΕΚ που καθαιρέθηκαν το Ο συγγραφέας του άρθρου προβαίνει σε πολλά λάθη.

Πρώτα από όλα, χαρακτηρίζει, προφανώς από άγνοια, δεξιά παρέκκλιση τη συνεπή μαρξιστική-λενινιστική πολιτική ενότητας elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία εργατιάς με την αγροτιά.

Δεξιά παρέκκλιση, όμως σημαίνει απάρνηση βασικών αρχών του μαρξισμού-λενινισμού. Για παράδειγμα, δεν είναι δεξιά παρέκκλιση η θέση για βαθμιαία κολεκτιβοποίηση στο βαθμό που η γεωργία εκμηχανίζεταιαλλά είναι δεξιά παρέκκλιση η θέση για μη κολεκτιβοποίηση η οποία συνεπάγεται διαιώνιση της εμπορευματικής παραγωγής, λόγω του κατατεμαχισμού των παραγωγικών μονάδων, που δημιουργεί μονοπώλια, και διατήρηση της τεχνολογικής υπανάπτυξης της γεωργίας γενικά.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Από εδώ προκύπτει και το δεύτερο λάθος του συγγραφέα: η ταύτιση της πολιτικής της ενότητας εργατιάς και αγροτιάς τι τρώτε όταν θέλετε να χάσετε βάρος το Μπουχάριν. Elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία η θέση του Μπουχάριν ήταν ακριβώς η ενίσχυση των πλουσιότερων χωρικών κουλάκων και πέραν του σταδίου της Νέας Οικονομικής Πολιτικής, δηλαδή και στο στάδιο του σοσιαλισμού: μια θέση, δηλαδή, που διασπούσε την ενότητα εργατιάς και αγροτιάς, τόσο εκ μέρους των φτωχών αγροτών, καθώς αυτοί θα συνέχιζαν να απασχολούνται με ολοένα δυσμενέστερους όρους εργασίας στις εκτάσεις των κουλάκων, όσο και εκ μέρους των εργατών των πόλεων, οι οποίοι θα έβλεπαν να σχηματίζονται μονοπώλια και μονοπωλιακές τιμές για τα αγροτικά προϊόντα τις οποίες όριζαν οι κουλάκοι.

Επίσης, ο συγγραφέας, μολονότι αναπαράγει, δεν αποδεικνύει τον ισχυρισμό ότι οι σοβιετικοί σύμβουλοι επέβαλαν κάποια πράγματα στους ρουμάνους. Δεν αποκλείεται άσκηση πίεσης εκ μέρους για απώλεια βάρους σε άλλες χώρες για την αντιγραφή του μοντέλου που ίσχυσε στην ΕΣΣΔ, πίεση που θα ήταν λανθασμένη, καθώς κάθε χώρα έχει διαφορετικές συνθήκες σε άλλες εποχές, και κάτι τέτοιο θα ήταν δογματισμός και γραφειοκρατική μέθοδος, όχι μαρξισμός-λενινισμός.

Ωστόσο, ακόμα και αν μπορεί να υπάρξει απόδειξη της άσκησης μιας τέτοιας πίεσης, για να βγει κάποιο χρήσιμο ιστορικό συμπέρασμα χρειάζεται και η απόδειξη ότι υπήρχε τέτοια άποψη ως γενική γραμμή, απόφαση, δηλαδή, του κυβερνώντος κόμματος της ΕΣΣΔ, πράγμα που ούτε αυτό υπάρχει στο άρθρο. Ο συγγραφέας αναπαράγει αλλά δεν αποδεικνύει ούτε τον ισχυρισμό ότι ο Ντεζ απέσπασε τη συγκατάθεση ή ακόμα και τη ρητή εντολή του Στάλιν για την ανατροπή των Πάουκερ- Λούκα- Γκεοργκέσκου.

Όχι ότι ήταν αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο: άλλωστε, οι ρεβιζιονιστές, ζώντος του Στάλιν, είχαν πετύχει το την ανατροπή της μαρξιστικής-λενινιστικής ηγεσίας του ΚΚ Γεωργίας, εντός δηλαδή της επικράτειας της ΕΣΣΔ.

Ο συγγραφέας προβαίνει, τέλος, και σε άλλα φραστικά λάθη, απότοκα του αστικού πολιτικού περιβάλλοντος εντός του οποίου γράφει π. Ωστόσο, αντί να τα λογοκρίνω, προτίμησα να γράψω δίπλα από τους χαρακτηρισμούς αυτούς είτε τη σωστή διατύπωση είτε, απλώς, να αναδείξω την αντίφαση στην ορολογία που συχνά χρησιμοποιεί. Από όλες τις καθαιρέσεις που έλαβαν χώρα στις νεοϊδρυθείσες Λαϊκές Δημοκρατίες elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσως καμμία άλλη να μην παραμένει τόσο αδιευκρίνιστη όσο εκείνη της Άνα Πάουκερ, Υπουργού Εξωτερικών και «Σιδηράς Κυρίας» της Ρουμανίας.

Ενώ η κατηγορία επικεντρωνόταν σε οικονομικά ζητήματα και επομένως στο Υπουργείο Οικονομικών του Λούκα, στην Πάουκερ συγκεκριμένα απέδιδε τη διάπραξη μιας σειράς «δεξιών παρεκκλίσεων» στον αγροτικό τομέα: την παραμέληση ίδρυσης νέων συλλογικών αγροκτημάτων, την καθυστέρηση δημιουργίας αγροτικών καλλιεργητικών συνεταιρισμών, την αδειοδότηση εισόδου κουλάκων στα συλλογικά αγροκτήματα και τους συνεταιρισμούς, και την επίδειξη «έλλειψης ενδιαφέροντος» για τα Κρατικά Αγροκτήματα.

Επιπροσθέτως, elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία για «αριστερίστικες παρεκκλίσεις» καθώς, σύμφωνα με τις κατηγορίες, ανεχόταν «παραβιάσεις στον εθελοντικό χαρακτήρα της προσχώρησης εργαζόμενων αγροτών στα συλλογικά αγροκτήματα» [1]. H αντιφατική φύση των κατηγοριών, ότι η Πάουκερ ανάγκαζε ανθρώπους να μπουν στα πολλά συλλογικά αγροκτήματα τα οποία παραμελούσε να δημιουργήσει, έδωσαν επιχειρήματα για την ορθότητα μιας θεωρίας ότι οι κατηγορίες αυτές ήταν κατά βάση αυθαίρετοι ισχυρισμοί που έκρυβαν έναν αγώνα για εξουσία μεταξύ Πάουκερ και του Γενικού Γραμματέα Γκεόργκε Γκεοργκίου-Ντεζ Shafir,σ.

Εξάλλου, ο Ντεζ πλήρως αντέστρεψε τις κατηγορίες ενάντια στην Πάουκερ μετά τοστην οποία απέδιδε «αριστερίστικες παρεκκλίσεις» που περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την ενθάρρυνση μιας εκστρατείας κολλεκτιβοποίησης με υπερβάλλοντα ζήλο και τη διαταγή για σύλληψη δεκάδων χιλιάδων αθώων αγροτών- μια εκδοχή πιο εύκολα αποδεκτή από διάφορους ιστορικούς King,σ.

Η εξέταση των νέων στοιχείων, καθώς και η ανάλυση των πράξεων και της άποψης της Πάουκερ έναντι της κολεκτιβοποίησης γενικά, είναι το αντικείμενο αυτού του άρθρου. Το ΡΕΚ [σ. Αυτή η κίνηση αντανακλούσε την κατάσταση σε όλο το σοβιετικό μπλοκ [σ.

Όπως ο Ulamσ. Ακόμα και οι πιο φανατικοί στους κόλπους τους είχαν δει πόσο βασανιστική ήταν η βίαιη κολεκτιβοποίηση για τη Ρωσία. Ήλπιζαν, αφότου παγιώσουν την κατοχή της πολιτικής εξουσίας, να προχωρήσουν προσεκτικά και βαθμιαία στην ανάπτυξη αγροτικών κοοπερατίβων και να αποφύγουν τις ακρότητες που έλαβαν χώρα στη Σοβιετική Ένωση μεταξύ και ». Αυτό ακριβώς συνέβαινε και με την Άνα Πάουκερ, που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της σοβιετικής κολεκτιβοποίησης το όταν και φοιτούσε στη Σχολή Λένιν της Κομιντέρν και συμμετείχε σε μια Εξεταστική Επιτροπή για κακομεταχειρίσεις πολιτών κατά τη διάρκεια της κολεκτιβοποίησης στην πρώην Δημοκρατία του Βόλγα [2] Μιλώντας σε έναν αξιωματούχο της Σοβιετικής Πρεσβείας το Νοέμβρη τουη Πάουκερ δήλωνε τα εξής: «Με ρωτάτε αν υπάρξουν κολχόζ.

Η elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία μας είναι ότι η κυβέρνηση έδωσε γη, και εξέδωσε έγγραφα απόδοσης δικαιωμάτων στη χρήση της γης, και δεν θα αναγείρει θέμα δημιουργίας κολχόζ. Οι αγρότες δεν θα ανταποκριθούν. Είναι το ίδιο όπως με τη Ρωσία: στην αρχή, πρώτα δόθηκε γη, και έπειτα οι αγρότες οργανώθηκαν οι ίδιοι σε κολχόζ. Δεν έχουμε κανένα πειστικό επιχείρημα για την άρση των επιφυλάξεων των αγροτών» Volokitina et al. Η θέση αυτή της Πάουκερ, που υπάρχει σε ένα έγγραφο που βρέθηκε στα αρχεία του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, επαληθεύεται από τον Iosif Breban, έναν υψηλό κομματικό αξιωματούχο που συνεργαζόταν στενά με την Πάουκερ για τα αγροτικά ζητήματα.

Είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση με την εκμηχάνιση» [3]. Η κατάσταση στη Ρουμανία, ωστόσο, έγινε πιο περίπλοκη από το γεγονός ότι ένας λιμός μεγάλης έκτασης έπληξε το και τη χώρα μπορείτε να χάσετε βάρος σε ηλικία 62 ετών, όπως και η ημερήσια εφημερίδα του ΡΕΚ Scînteia αναγνώριζε [4]οδήγησε σε φαινόμενα πείνας σε μερικές περιοχές της χώρας.

Αντίθετα, μου φαίνεται πιο λογικό να αναγράφονται συχνά ή και να μεγαλοποιούνται τέτοια φαινόμενα σε εφημερίδα που θέλει να δημιουργήσει κίνημα ενάντια στους προνομιούχους που ακόμα παρέμεναν, καθώς, η ψαλίδα στην κατοχή γης δεν είχε κλείσει την περίοδο εκείνη.

Προφανώς συνειδητά, από μεγαλοϊδιοκτήτες γης]. Το μέγεθος της κρίσης προφανώς οδήγησε μερικά κομματικά στελέχη να προκρίνουν την κολεκτιβοποίηση ως λύση Felix,προκαλώντας, όπως ισχυρίζεται η προσωπική γραμματέας της Πάουκερ, Άνα Τόμα, μια σοβαρή σύγκρουση μεταξύ της Πάουκερ και του Ντεζ το [5]. Και κατά την άποψή της, οι αγρότες elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία θα ήταν υπέρ μιας τέτοιας κολεκτιβοποίησης…Είπε ότι αν θέλουμε ψωμί, πρέπει να αφήσουμε τους αγρότες μόνους να δουλέψουν τα αγροτεμάχιά τους» Τόμα, Δυστυχώς, κανένα έγγραφο δεν υπάρχει στα ως τώρα διαθέσιμα αρχεία [6] για τη θέση του Ντεζ εκείνης της περιόδου, αλλά μια ένδειξη μπορεί να βρεθεί στις παρατηρήσεις που έκανε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Αύγουστο του Επιχειρηματολογώντας υπέρ της κολεκτιβοποίησης, ο Ντεζ υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι « το κράτος εκπροσωπείται πολύ φτωχά, είναι σχεδόν ανύπαρκτο, στον αγροτικό τομέα.

Έτσι οι ιδιοκτήτες γης ασκούν όποια πολιτική τούς βολεύει: «Θες να αγοράσεις; Θα σου πουλήσω μόνο αν με πληρώσεις τόσα». Πώς ορίζετε τιμές για τα αυγά ή το γάλα όταν η κότα δεν βγάζει αυγά και η αγελάδα δεν δίνει πλέον γάλα; Η ρύθμιση είναι πρακτικά ανέφικτη με τέτοια εκτεταμένη διανομή ατομικής ιδιοκτησίας γης.

Σας εκλιπαρώ να προσπαθήσετε να ρυθμίσετε αυτή την ατομική οικονομία που είναι τόσο εκτεταμένη! Κάθε elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία για το θέμα της κολεκτιβοποίησης, ωστόσο, έγινε ακαδημαϊκής φύσης όταν η Σοβιετική Ένωση επέβαλε την ευρεία εφαρμογή της σε όλο το συνασπισμό το [σ.

Επίσης, η διαμάχη αφορούσε το ρυθμό, όχι το αν θα γίνει κολεκτιβοποίηση].

Filmbaker: All About Cinema

Η κολεκτιβοποίηση τυπικά εγκαινιάστηκε στη Ρουμανία σε μια ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΡΕΚ στις Μάρτηόπου γινόταν μνεία στην αρχή της «εθελοντικής συγκατάθεσης» και αναγνωριζόταν η ανάγκη για πρακτικά μέτρα για την προσέλκυση των αγροτών σε βαθμιαία βάση[σ.

Έτσι, η Ολομέλεια επέτρεψε οι απλοί καλλιεργητικοί συνεταιρισμοί întovărăşiri να προσφέρονται ως ένα προκαταρκτικό βήμα για τη μάζα των φτωχών και μεσαίων αγροτών που δεν επιθυμούσε να ενταχθεί σε συλλογικά αγροκτήματα, και καλούσε στη δημιουργία ενός περιορισμένου αριθμού κολεκτίβων παρόμοιων με τα σοβιετικά κολχόζπου θα χρησίμευαν ως μοντέλα από τα οποία το κόμμα θα elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία να εξηγήσει muncă de lămurire τα πλεονεκτήματα της συλλογικής καλλιέργειας.

Συντάχθηκε επίσης ένα υπόδειγμα Καταστατικού των συλλογικών αγροκτημάτων που όριζε ότι κάθε κολεκτίβα θα έπρεπε να περιλαμβάνει τουλάχιστον εκτάρια, καθώς από αυτή την έκταση και πάνω θα μπορούσαν να υπάρξουν οφέλη από την εκμηχάνιση και να καταστούν βιώσιμα [9].

Ιδρύθηκε επίσης μια Αγροτική Επιτροπή με μόνο καθήκον την οργάνωση και την επίβλεψη αυτών των υποδειγμάτων κολεκτίβων [10]επικεφαλής της οποίας τέθηκε η Άνα Πάουκερ. Μελετώντας κανείς τα αντίγραφα πρακτικών από τις συνεδριάσεις της Αγροτικής Επιτροπής, κάποιος [σ. Σε μια συνεδρίαση της 1ης Σεπτέμβρηαπό τις 12 προτάσεις έναρξης κολεκτίβων την ερχόμενη Κυριακή, η Πάουκερ ενέκρινε μόλις 4 [σ. Επίσης, ρητά έδωσε εντολή στην επιτροπή να μη δίνει υποσχέσεις για να προσελκύει αγρότες στις κολεκτίβες, και διακήρυξε ότι η συνένωση της γης των κολεκτίβων, η οποία απαιτούσε την απαλλοτρίωση ατομικών εκτάσεων που βρίσκονταν εντός των ορίων των υπό δημιουργία κολεκτίβων, «είναι εφικτή μόνο όταν οι άνθρωποι ανταλλάσσουν τη γη τους με δική τους θέληση με γη από όσους μπαίνουν elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία άμεση αποτελεσματική απώλεια βάρους [12].

elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία

Η Πάουκερ είχε παρόμοια στάση στο Υπουργικό Συμβούλιο της 13ης Σεπτέμβρηόταν υπήρχε συζήτηση για προτεινόμενες απαλλοτριώσεις σε μερικά χωριά για την οικοδόμηση εργοστασίων βάμβακος: «Απλά και καθαρά δεν πρέπει να υπάρξουν απαλλοτριώσεις από φτωχούς και μεσαίους αγρότες για μερικές χιλιάδες λέι, γιατί αυτοί θα σπαταλήσουν τα λεφτά και μετά δεν θα έχουν τίποτα για να δουλέψουν.

Πρέπει να πάρουν άλλη γη ως αντάλλαγμα…Είναι πολύ καλό να έχουμε ένα νέο σιδηρόδρομο, αλλά δεν είναι καθόλου καλό να έχουμε αγροτική δυσαρέσκεια» [13].

Ως αποτέλεσμα αυτής της συνετής αντίληψης καθώς και της περιορισμένης δικαιοδοσίας της Αγροτικής Επιτροπής, μόνο 56 συλλογικά αγροκτήματα δημιουργήθηκαν τομε σχετικά μικρή αντίσταση εκ μέρους των αγροτών. Αυτό δεν ήταν συμπτωματικό, καθώς η κολεκτιβοποιηση επιταχύνθηκε αμέσως μετά την Ολομέλεια: νέες κολεκτίβες εγκαινιάστηκαν το Φλεβάρη και το Μάρτη του [16]και οδηγίες στάλθηκαν στις κομματικές περιφερειακές επιτροπές για να καθορίσουν πού οι συνθήκες ήταν πιο ευνοϊκές για τη δημιουργία επιπρόσθετων κολεκτίβων μεταξύ Μάη και Ιούλη [17].

Πράγματι, η ίδια η Άνα Πάουκερ αποκάλυψε στην Αγροτική Επιτροπή ήδη από τον Αύγουστο του ότι «πιθανώς να φτάσουμε τις [κολεκτίβες] την άνοιξη» [18]ξεκάθαρα αναδεικνύοντας ότι οι επιφυλάξεις εκείνης της εποχής είχαν μόνο προσωρινό χαρακτήρα. Ωστόσο, όταν οι περιφερειακές επιτροπές έστειλαν προτάσεις τον Απρίλη του για τη δημιουργία νέων elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία εντός των επόμενων μερικών μηνών, η Αγροτική Επιτροπή, που παρέμενε υπό την ηγεσία της Άνα Πάουκερ, τις απόρριψε όλες εκτός από [19].

Φαίνεται ότι η Άνα Πάουκερ διατηρούσε την ευδιάκριτη φειδωλότητά της παρά τον προφανή σχεδιασμό που ήθελε την ίδια να πράττει διαφορετικά. Όλα αυτά, ωστόσο, θα άλλαζαν δραματικά το καλοκαίρι του Όταν οι περιφερειακές κομματικές επιτροπές πρότειναν την ίδρυση νέων κολεκτίβων κατά τους μήνες Ιούλη και Αύγουστο, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να αποσπάσουν έγκριση αυτή τη φορά: στην πραγματικότητα, το καθήκον για την υλοποίηση αυτών των προτάσεων αποδόθηκε στις ίδιες τις περιφερειακές επιτροπές, με την Αγροτική Επιτροπή επιφορτισμένη μονάχα σε μια χαλαρή επίβλεψη μιας αποκεντρωμένης και σύντομα ανεξέλεγκτης καμπάνιας.

Οι περιφερειακές επιτροπές συνέταξαν συγκεκριμένα πλάνα που οι τοπικές οργανώσεις ήταν υποχρεωμένες να εκπληρώσουν ανεξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούσαν στις περιοχές τους, και διαγωνισμοί έλαβαν χώρα μεταξύ περιοχών για τη δημιουργία των πιο πολλών συλλογικών αγροκτημάτων. Ως αποτέλεσμα, ενώ περίπτωση elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία για το καταγράφηκε μόλις μια φορά και παρέμενε ένα μεμονωμένο φαινόμενο το πρώτο μισό τουτώρα έλαβε μαζικές διαστάσεις elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία πρώτη φορά [20].

Η Πολιτοφυλακή και η Σεκιουριτάτε αξιοποιήθηκαν, συχνά μεσούσης της νύχτας, για να εντάξουν ανθρώπους σε νέα συλλογική αγροκτήματα στις επαρχίες judeţe Ilfov, Făgăraş, Trei Scaune, Dolj, Arad, Târnava Mică, Vlaşca [21].

Κάποιες φορές [σ. Στους αγρότες συχνά δίνονταν ψευδείς υποσχέσεις για την προσέλκυσή τους, και συχνά μερικοί απειλούνταν για μεγαλύτερη ποσόστωση υποχρεωτικής παράδοσης, ή ακόμα και για την αποβολή των παιδιών τους από το σχολείο, την απόλυση ή την έκτιση ποινής καταναγκαστικής εργασίας σε περίπτωση άρνησης ένταξής τους [23]. Στην περιφέρεια Cluj σε μερικούς δόθηκε η επιλογή είτε να πληρώσουν Επόμενο ήταν, όπως εκτιμούσε ένα κομματικό ντοκουμέντο, περίπου Επιπροσθέτως, καταναγκασμός ασκήθηκε για τη συνένωση εκτάσεων των νέων κολεκτίβων.

Η Σεκιουριτάτε και η πολιτοφυλακή χρησιμοποιήθηκαν στις επαρχίες Ιlfov, Făgăraş, Trei Scaune, Dolj και Arad για την απόσπαση υπογραφών για την ανταλλαγή εκτάσεων [26] : στην επαρχία Vâlcea, οικογένειες μετακινήθηκαν για τη συνένωση γης ενός μόνο συλλογικού αγροκτήματος αποτελούμενου από οικογένειες [27]. Κατά κανόνα, η καλύτερη γη πήγαινε στις κολεκτίβες και, σε αντάλλαγμα, οι ατομικοί αγρότες λάμβαναν είτε χαμηλής ποιότητας γη, είτε γη μακριά από τα σπίτια τους, είτε καθόλου γη κατά τη συνένωση μεγάλου αριθμού συλλογικών αγροκτημάτων σε κάθε περιοχή της χώρας [28].

Δεν ήταν παράξενο, επομένως, που οι συνενώσεις γης «προκάλεσαν πραγματική εξέγερση στη Ρουμανική επαρχία» κατά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του [29].

Πράγματι, ως αποτέλεσμα της προσφυγής στη χρήση βίας, το ΡΕΚ τώρα δέχτηκε μαζική αντίσταση στην κολεκτιβοποίηση για πρώτη φορά. Αν και αντίσταση στις κολεκτίβες εκδηλώθηκε κατά το και στο πρώτο μισό τουήταν απείρως πιο αδύναμη και μόνο σποραδικά βίαιη, και κυρίως περιορισμένη στη διάδοση φημών και διανομή προκηρύξεων που απηύθυναν κάλεσμα στους χωρικούς να μην προσχωρήσουν στις κολεκτίβες [30].

elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία

Αλλά το καλοκαίρι τουμια ανοιχτή, αμετρίαστη ανταρσία προέκυψε σε όλη τη Ρουμανία- για παράδειγμα, στο χωριό Bălteni επαρχία Vasluiόπου η επιτροπή έφτασε για τη συνένωση γης, δέχτηκε επίθεση από χωρικούς: ή στο Plopşory επαρχία Gorjόπου οι οδηγοί τρακτέρ που όργωναν τη γη της κολεκτίβας δέχτηκαν επίθεση από αγρότες με γκλομπ [σ. Επιπροσθέτως, φωτιές από εμπρηστές, κυρίως σε δάση, αλλά όλο και πιο πολύ σε αγροκτήματα και εργοστάσια, έμπαιναν πρακτικά σε κάθε περιοχή της χώρας [32] [σ.

Η απάντηση του κόμματος [σ. Αυτή συνέπιπτε, επιπροσθέτως, με την κλιμάκωση του ταξικού πολέμου στην επαρχία, elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία το κόμμα διεξήγαγε μια «ανοιχτή μάχη ενάντια στους κουλάκους» εκείνη την περίοδο. Ως εκείνη την εποχή το ΡΕΚ είχε επιτρέψει στους πιο πλούσιους αγρότες ουσιαστικά να «αποκουλακοποιηθούν» από μόνοι τους «δωρίζοντας» γη στις κολεκτίβες και εντασσόμενοι έτσι στις τάξεις της μεσαίας αγροτιάς.

Η πρακτική της αποδοχής των κουλακικών «δωρεών» που ονομάζονταν «αποποιήσεις» αποδείχτηκε σημαντική για την ισχυροποίηση των νέων συλλογικών αγροκτημάτων, καθώς οι κολεκτίβες, με τη μάζα elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία μελών τους να είναι φτωχοί αγρότες με λίγη ή καθόλου δική τους γη, συνέχεια υπέφεραν από έλλειψη γης. Αλλά αυτή η «ταξική συνεργασία» διακόπηκε απότομα το καλοκαίρι τουμε την κομματική ηγεσία να πληροφορεί την Αγροτική Επιτροπή ότι στο εξής «οι ένοχοι κουλάκοι θα πρέπει να δικάζονται και η γη τους να κατάσχεται» [σ.

Η βίαιη «αποκουλακοποίηση» ήταν πλέον στην ημερήσια διάταξη, καθώς, κατασχέσεις έλαβαν χώρα σε μαζική κλίμακα σε πολλές περιοχές, συχνά χωρίς την κατάλληλη διαδικασία [35]. Στην περιοχή Cluj, για παράδειγμα, κουλάκοι στερήθηκαν elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία ιδιοκτησία τους και στάλθηκαν με τις οικογένειές τους στο κανάλι Δούναβη- Μαύρης Θάλασσας χωρίς δίκη, και στην επαρχία Mureş μερικοί συνελήφθησαν και κάποιοι εκτελέστηκαν από τη Σεκιουριτάτε [36].

Εφαρμοσμένες Επιστήμες

H πιο συχνή κατηγορία που τους αποδιδόταν ήταν εκείνη του σαμποτάζ στην σπορά και τη φύτευση και τη μη παράδοση των υποχρεωτικών ποσοστώσεων προϊόντων, αλλά πολλοί συνελήφθησαν και για αστείους λόγους, όπως του ότι δεν είχαν δέσει τα σκυλιά τους ή δεν είχαν καθαρίσει τα δέντρα τους από κάμπιες [37]. Έτσι, ο αριθμός όσων επλήγησαν σύντομα κατέστη τεράστιος: όπως ο Ντεζ αργότερα αναγνώριζε [σ. Πάουκερ;], «πάνω από Περιττό να ειπωθεί ότι, ούσα κομματική Γραμματέας υπεύθυνη για τη Γεωργία, η Πάουκερ κατηγορήθηκε για όλες αυτές τις «ακρότητες».

Αλλά αυτή η κατηγορία έγινε εφικτό elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία αποδοθεί μόνο επειδή μια λεπτομέρεια της βιογραφίας της Πάουκερ κρατήθηκε αυστηρά μυστική: το ότι αυτή βρισκόταν στη Σοβιετική Ένωση όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα εγχείρηση για καρκίνο του μαστού από τις 16 Ιούνη ως τις αρχές Αυγούστου ακριβώς την περίοδο που η επίθεση γενικεύτηκε Brătescu, και Toma, Επιπροσθέτως, η Πάουκερ επέστρεψε στη Ρουμανία σε τόσο άσχημη κατάσταση που αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Μόσχα το Σεπτέμβρη για επιπρόσθετη θεραπεία, και δεν μπορούσε να αναλάβει πλήρως να καθήκοντά της μέχρι το Δεκέμβρη Brătescu, Η Πάουκερ πράγματι μιλά για την αρρώστιά της όταν ανακρίνεται από μια κομματική επιτροπή το και τοεπιβεβαιώνοντας την αδυναμία της από τον Ιούνη ως το Δεκέμβρη του ή το Γενάρη του [38].

Τα στελέχη της Αγροτικής Επιτροπής επομένως δεν κάνουν καμία αναφορά για την Πάουκερ στις γραπτές τους ανακοινώσεις όταν περιγράφουν τις δραστηριότητές τους εκείνο το καλοκαίρι, και, αντίθετα, αναφέρουν ότι απέστελλαν υλικό και λάμβαναν οδηγίες από τον κομματικό Γραμματέα Alexandru Moghioroş, έναν στενό σύμμαχο του Ντεζ.

Ήταν ο Moghioroş, για παράδειγμα, που πληροφόρησε την Αγροτική Επιτροπή ότι κουλάκοι επρόκειτο να συλληφθούν και η γη τους να κατασχεθεί [39]. Αλλά η πιο προφανής ένδειξη ότι η Πάουκερ δεν έλαβε μέρος στην επίθεση του καλοκαιριού του ήταν οι δικές της κινήσεις κατά τους μήνες που ακολούθησαν.

Παρά την κακή της υγεία, γρήγορα ανέλαβε ξανά τις αρμοδιότητές της επί της αγροτικής πολιτικής και την επανέφερε στη γραμμή που υπήρχε πριν την αναχώρησή της, μια γραμμή που σταθερά υποστήριζε από την αρχή, και την elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία έθετε με εκπληκτική ειλικρίνεια ενώπιον της Αγροτικής Επιτροπής τον Απρίλη του Αυτός ήταν, elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία η Πάουκερ, ο λόγος που το κόμμα προωθούσε αρχικά την κολεκτιβοποίηση, θέτοντας παραδείγματα, μέσω της ίδρυσης ενός περιορισμένου αριθμού τεχνολογικά προοδευμένων, εκμηχανισμένων συλλογικών αγροκτημάτων που θα μπορούσαν να προσελκύσουν τους αγρότες με την επιτυχία τους- και μόνο με αυτή.

Έτσι, η εκμηχάνιση, τόνιζε ξανά, ήταν μια προϋπόθεση για κολεκτιβοποίηση, γιατί οι κολεκτίβες θα έπρεπε να έχουν υψηλότερες αποδόσεις και καλύτερη σοδειά, για να υπάρχει η δυνατότητα να κερδηθεί η ρουμανική αγροτιά. Αντί να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, έναν δρόμο που αποδείχτηκε ότι ήταν ο καλύτερος, έναν δρόμο όπου τα πράγματα δεν κυλούσαν ήρεμα, γιατί ακόμα και εδώ υπήρχε ένας αγώνας, αλλά έναν δρόμο όπου τα πράγματα πήγαιναν πιο αργά και πιο προσεκτικά- αντί για αυτό το δρόμο, αρχίσαμε να υιοθετούμε μεθόδους πίεσης των αγροτών με εξαναγκαστικό τρόπο για να προσχωρήσουν στα συλλογικά αγροκτήματα…Ξεκινώντας από το τελευταίο καλοκαίρι, προχωρήσαμε με πράξεις που ήταν απολύτως αντίθετες με τη γραμμή του κόμματός μας και απολύτως αντίθετες με οποιαδήποτε κομμουνιστική σκέψη.

«Αυτό το σημείο έσωσε το γάμο μου!» Αποκαλύψεις Πασχάλη σε συνέντευξη-ποταμό στο Στούντιο 4 - ΕΡΤ1

Μόνο ένας ανεύθυνος, ένας τυχοδιώκτης, μόνο ένα πρόσωπο αποσπασμένο από τις μάζες και από το κόμμα μας, μόνο ένα άτομο που σκέφτεται για αυτό πως σήμερα είναι εδώ και αύριο θα έχει φύγει μπορεί να νομίζει ότι είναι εφικτή η ίδρυση συλλογικών αγροκτημάτων με ανθρώπους που είναι εξαναγκασμένοι, και ότι τέτοια συλλογικά αγροκτήματα μπορεί πιθανώς να είναι βιώσιμα.

Ό,τι έγινε τον τελευταίο χρόνο, με τη διεξαγωγή διαγωνισμών μεταξύ περιφερειών για να δούμε ποιος θα είχε τα περισσότερα συλλογικά αγροκτήματα και η προσφυγή σε κάθε μέσο για την υλοποίηση του πλάνου, που δεν ήταν πλάνο καθόλου, αλλά ένα γραφειοκρατικό χάλι, είναι απολύτως ξένο προς την κομματική μας γραμμή και δεν μπορεί παρά να προξενήσει αρνητικά αποτελέσματα.

Τώρα θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να σώσουμε τη συμμαχία μας με την εργαζόμενη αγροτιά…, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν καθοδηγούμασταν από την γραμμή του κόμματός μας, η οποία συνίσταται στο ότι δεν elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία να βάζουμε ανθρώπους στα συλλογικά αγροκτήματα οι οποίοι δεν επιθυμούν να πάνε εκεί» [40].

Η Πάουκερ, έπειτα, προχώρησε στην καταγραφή των πραγμάτων που έπρεπε να γίνουν προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, τα περισσότερα εκ των οποίων είχε ήδη υλοποιήσει. Πρώτον, όπως μια εσωτερική κομματική έκθεση ξεκαθαρίζει, η Ανα Πάουκερ ανέκοψε την ίδρυση νέων συλλογικών αγροκτημάτων κατά το φθινόπωρο και το χειμώνα τουεντέλλοντας την Αγροτική Επιτροπή να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην άρση των αδικιών και την ενδυνάμωση των ήδη υπαρχουσών κολεκτίβων [41].

Ακολούθως, ζητήθηκε από την Επιτροπή να αποσπά την έγκριση της κομματικής ηγεσίας για την ίδρυση κάθε νέου συλλογικού αγροκτήματος, μια έγκριση που η Πάουκερ σταθερά αρνιόταν να δίνει [42].

elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία

Ως λεπτό σώμα premium choco lite, elena gheorghiu αδύναμη θεραπεία νέο συλλογικό αγρόκτημα δεν δημιουργήθηκε στη Ρουμανία το παρότι 62 επισήμως ιδρύθηκαν εκείνη τη χρονιά σε αντίθεση με κατά τοόλα είχαν στην πραγματικότητα ιδρυθεί και παγιωθεί κατά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο τουαλλά τυπικά μόνο δεν είχαν εγκαινιαστεί [46]. Δεύτερον, η Πάουκερ διέταξε ώστε όλοι όσοι επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από ένα συλλογικό αγρόκτημα να τους επιτραπεί να το κάνουν [47]κάτι που οδήγησε σε μια μαζική έξοδο από πολλές [σ.

Η Πάουκερ διέταξε όλες οι δίκες των κολεκτιβιστών που κατηγορούνταν ότι δεν έφερναν τη γη τους και τα μέσα παραγωγής στις κολεκτίβες να σταματήσουν αμέσως, και όλες οι προηγούμενες εκδοθείσες αποφάσεις να ακυρωθούν [49]. Αυτό επέδρασε σε ένα μεγάλο αριθμό αγροτών οι οποίοι είχαν συλληφθεί έπειτα από την άρνησή τους να φέρουν τα μέσα παραγωγής που κατείχαν στην κολεκτίβα στην οποία είχαν αναγκαστεί να προσχωρήσουν [50].

Η Εγκύκλιος επίσης όριζε ότι το κόμμα θα σταματήσει να επιλέγει μόνο τις καλύτερες και τις ευκολότερα προσβάσιμες εκτάσεις κατά τη δημιουργία νέων συλλογικών αγροκτημάτων, και ανακάλεσε την απαίτηση μια κολεκτίβα να αποτελείται από μια ενιαία έκταση γης, μειώνοντας έτσι τις κατασχέσεις [σ. Αυτό ήταν πάντως κάτι το συζητήσιμο κατά τοωστόσο, καθώς η Πάουκερ αναφέρεται ότι «αρνήθηκε να υπογράψει τα έγγραφα» που ενέκριναν επιπρόσθετες συγχωνεύσεις συλλογικών αγροκτημάτων [54]που η Αγροτική Επιτροπή πλέον υποχρεωνόταν να επιτύχει [55]και σταμάτησε την ίδρυση των Κρατικών Αγροκτημάτων [GoStat].

Αλλά η Πάουκερ λέγεται ότι εκτιμούσε ως ανέφικτη τη συγχώνευση της γης όλων των Κρατικών Αγροκτημάτων μονομιάς, ισχυριζόμενη ότι, πρώτον, χρειαζόταν μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που θα είχε ήδη ψηφιστεί, και, δεύτερον, ότι οι συνθήκες δεν ήταν καλές για επιπλέον συγχωνεύσεις. Αντίστοιχα, ο Υπουργός Γεωργίας Βασίλε Βάιντα ανέστειλε τη συγχώνευση μέχρι τον επόμενο χρόνο [56].