Ποιο είναι το ιδανικό βάρος για το μωρό μου;

Υποτροφίες για κατασκηνώσεις απώλειας βάρους, Φοιτητικά Νέα/territorioemprendedorgranada.es | Το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal - Results from #

Η μεγάλη Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση της Καλάνδρας είναι το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές διακοπές δυνατά, ειδικά μετά από περίοδο εξεταστικής. Έτσι λοιπόν, σας ενημερώνουμε πως η φοιτητική κατασκήνωση ανοίγει τις πόρτες της σε τρεις ημέρες. Η φροντίδα της Κατασκήνωσης αποτελεί ευθύνη όλων των μελών της κοινότητας του ΑΠΘ. Ο κάθε υποτροφίες για κατασκηνώσεις απώλειας βάρους θα πρέπει να επιδεικνύει σεβασμό προς τους υπόλοιπους κατασκηνωτές και να φροντίζει για τη σωστή διαχείριση των πόρων της Κατασκήνωσης ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, φυσικό περιβάλλοναπαραίτητων για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της.

ο καλύτερος ασφαλής καφές για απώλεια βάρους βοηθήστε το βόειο κρέας να χάσει βάρος

Οι κατασκηνωτές οφείλουν να ενημερώνουν το προσωπικό για προβλήματα τα οποία παρατηρούν και να είναι επιεικείς προς τις ιδιαιτερότητες της Κατασκήνωσης που πηγάζουν από τη συμβίωση διαφορετικών ομάδων κατασκηνωτών φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοιαλλά και από τον μη «επιχειρηματικό — ιδιωτικό» χαρακτήρα της κατασκήνωσης. Η οικονομική διαχείριση της κατασκήνωσης έχει παραχωρηθεί, από το έτοςστην ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ, η οποία έχει την ευθύνη της λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης της λειτουργίας της καθώς και την διασφάλιση της οικονομικής της αυτοδυναμίας.

Δικαίωμα διαμονής στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση έχουν οι παρακάτω κατηγορίες: Α. Φοιτητές του ΑΠΘ προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί Β.

Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι ή συμβασιούχοι σε εργολαβίες του ΑΠΘ Οι παραπάνω κατηγορίες καλούνται «δικαιούχοι», και ορίζονται πιο συγκεκριμένα παρακάτω. Επίσης, μπορούν να διαμείνουν στην κατασκήνωση οι: Γ. Συνοδοί των δικαιούχων Ε. Φοιτητές από άλλα Πανεπιστήμια ΣΤ. Επισκέπτες Όλοι οι κατασκηνωτές κατά την διαμονή τους χρεώνονται με ημερήσια κοινόχρηστα. Οφείλουν δε να διαμένουν σε κατάλυμα το οποίο χρεώνεται με ημερήσιο ενοίκιο. Τα καθυστερημένα ενοίκια και κοινόχρηστα, καθώς αποτελούν έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΠΘ, θεωρούνται δημόσια έσοδα και ακολουθείται η είσπραξή τους με τους κανόνες του δημόσιου λογιστικού.

Για την είσοδο και διαμονή στην κατασκήνωση εκδίδεται ειδική Κάρτα Εισόδου. Η Κάρτα Εισόδου είναι αυστηρά προσωπική, εκδίδεται άπαξ και ισχύει για όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Κοινωνικό μέρισμα 2017. Τι προβλέπεται για τους φιλοξενούμενους

Αναλυτικά οι κανόνες διαμονής για κάθε κατηγορία περιγράφονται παρακάτω: Α. Μεταπτυχιακοί φοιτητές 1ου πτυχίου, που δεν έχουν υπερβεί τα τρία έτη από την ημέρα εγγραφής τους.

Υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν υπερβεί τα έξι έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς επιτροπής. Για την έκδοση της Κάρτας Εισόδου, απαιτείται η ακαδημαϊκή ταυτότητα πάσο και η αστυνομική ταυτότητα.

πώς να χάσετε 3 κιλά γρήγορα t & l παγκόσμια απώλεια βάρους

Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η ακαδημαϊκή ταυτότητα απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα καθώς και βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που πιστοποιεί την ημερομηνία εγγραφής στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών ή ορισμού τριμελούς επιτροπής. Άπαντες οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα να φιλοξενήσουν στο κατάλυμά τους, μόνο κατά τη διάρκεια που παραμένουν και οι ίδιοι σε αυτό, μέχρι και δύο 2 άτομα επιπλέον φιλοξενούμενους.

Συνταξιούχοι του ΑΠΘ. Για την έκδοση Κάρτας Εισόδου απαιτείται πρυτανική πράξη συνταξιοδότησης του Α. Εργαζόμενοι στους χώρους του ΑΠΘ συμβασιούχοι στα ερευνητικά έργα, συμβασιούχοι στις εργολαβίες φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης του ΑΠΘ. Για την έκδοση Κάρτας Εισόδου απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα και: 1 για τους συμβασιούχους στα ερευνητικά έργα απαιτείται: α βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου στο οποίο απασχολούνται στην οποία να αναγράφεται ο τίτλος και ο κωδικός του έργου β φωτοαντίγραφο της σύμβασης με την Επιτροπή Ερευνών.

θεραπεία αδυνατίσματος με μαρούλι δίαιτα μπαλαρίνας

Για την έκδοση κάρτας εισόδου συνοδού η γραμματεία της κατασκήνωσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση επίσημου εγγράφου πχ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί την ιδιότητα του κατασκηνωτή ως συνοδού. Τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε ηλικία τα 24 έτη και πρέπει να προσκομίζουν στην γραμματεία την αστυνομική τους ταυτότητα και επίσημο αποδεικτικό έγγραφο πχ ακαδημαϊκή ταυτότητα για φοιτητές άλλων πανεπιστημίων, κάρτα ανεργίας κλπ.

#ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι συνοδοί μένουν αποκλειστικά στο κατάλυμα του δικαιούχου. Φιλοξενούμενοι Άπαντες οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα φιλοξενίας στο κατάλυμά τους, μέχρι και καφές με απώλεια βάρους mx3 2 ατόμων επιπλέον φιλοξενούμενοι. Φιλοξενία επιπλέον των 2 ατόμων επιτρέπεται μόνο με την άδεια του γραφείου της κατασκήνωσης και εφόσον αυτό επιτρέπεται από την χωρητικότητα του καταλύματος του δικαιούχου.

Η διαμονή των φιλοξενούμενων στο χώρο της Κατασκήνωσης, δεν επιτρέπεται χωρίς τη φυσική παρουσία του προσώπου από το οποίο φιλοξενούνται. Κατά την αποχώρησή τους, οι φιλοξενούμενοι οφείλουν να εξοφλήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την κατασκήνωση.

Οι δικαιούχοι διαμονής στην Κατασκήνωση, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τους φιλοξενούμενούς τους και ως προς την συμμόρφωσή τους στους κανόνες της κατασκήνωσης και ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την κατασκήνωση. Οι φιλοξενούμενοι, κατόπιν άδειας του γραφείου της κατασκήνωσης και όχι πριν από την 1η Αυγούστου, μπορούν να εγκαταστήσουν δικό τους κατάλυμα με την ανάλογη χρέωση, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου κατασκηνωτικού χώρου.

Αν το κατάλυμα είναι τροχόσπιτο, τροχοσκηνή ή μεγάλη σκηνή, θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με το γραφείο της κατασκήνωσης και να πάρουν την έγκριση της Κατασκήνωσης.

Οι φιλοξενούμενοι με τροχόσπιτο μπορούν να φιλοξενούν μόνο τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους συζύγους και προστατευόμενα τέκνα.

Την κάνουμε για Ποσείδι | Δείτε πότε ανοίγουν οι φοιτητικές κατασκηνώσεις του ΑΠΘ!

Φοιτητές από άλλα Πανεπιστήμια Κατόπιν συμφωνίας του ΑΠΘ με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιτρέπεται από την 1η Αυγούστου η φιλοξενία των φοιτητών αυτών των ιδρυμάτων με χρεώσεις σύμφωνα με τον πίνακα χρεώσεων. Οι παραπάνω υποτροφίες για κατασκηνώσεις απώλειας βάρους πρέπει να είναι στο πρώτο τους πτυχίο και να διαθέτουν απαραίτητα ακαδημαϊκή ταυτότητα. Επισκέπτες Για αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα διαμονής και επιθυμούν να επισκεφθούν κάποιον κατασκηνωτή ή να κάνουν χρήση της κατασκήνωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα απαιτείται η έκδοση «Κάρτας Εισόδου Επισκέπτη» για την έκδοση της οποίας είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα ή οποία παρακρατείται στη γραμματεία και επιστρέφεται με την έξοδο του επισκέπτη.

Κατά την είσοδο και έκδοση «Κάρτας Εισόδου Επισκέπτη», καθώς και κατά την έξοδο των επισκεπτών, πρέπει να είναι παρόντα όλα τα άτομα τα οποία δηλώνονται στην άντρες της κοιλιάς. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ανήλικων στην κατασκήνωση χωρίς την παρουσία κηδεμόνα.

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση καταλύματος από επισκέπτη. Δεν επιτρέπεται η διαμονή επισκέπτη διάρκειας μεγαλύτερης των 12 ωρών. Δεν επιτρέπεται η έκδοση «Κάρτας Εισόδου Επισκέπτη» για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο. Σκηνή 1 Μικρή, έως 4τμ η οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως 3 άτομα 2 Μεσαία, έως 12τμ, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως 5 άτομα 3 Μεγάλη, 12τμ έως 16τμ, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα.

Τροχοσκηνή 1 Μικρή, έως 12τμ συνολικός κλειστός χώροςη οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως 5 άτομα 2 Μεγάλη, 12τμ έως 16τμ, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα. Τροχόσπιτο1 1 Μικρό, έως 4μ μήκος, το οποίο φιλοξενεί έως 4 άτομα 2 Μεσαίο, με μήκος από 4μ έως 7μ, το οποίο φιλοξενεί έως 6 άτομα 3 Μεγάλο, με μήκος άνω των 7μέτρων το οποίο μπορεί να φιλοξενεί έως 8 άτομα. Δικαίωμα εγκατάστασης τροχόσπιτου ή τροχοσκηνής στην κατασκήνωση Καλάνδρας, έχει κάθε δικαιούχος της κατηγορίας Α ή Β: Ο δικαιούχος του πουκάμισο αδυνατίσματος μαζί δηλώνει με ευθύνη του τον τύπο του καταλύματος στη γραμματεία κατά την είσοδό του στην κατασκήνωση ή όπως ορίζει ειδικότερα η Επιτροπή της κατασκήνωσης με ανακοίνωσή της.

Εάν η Κατασκήνωση διαπιστώσει ότι δεν έχει δηλωθεί η σωστή διάσταση του καταλύματος, τότε κάνει διόρθωση των στοιχείων του καταλύματος και ενδεχομένως επιβάλει πρόστιμο σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας Ενότητα V. Η εγκατάσταση του καταλύματος γίνεται με τους παρακάτω όρους: 1.

  • Θεραπεία αδυνατίσματος με αυγά και πορτοκάλια
  • Πώς να χάσετε λίπος κοιλιακό λίπος
  • Στο σημείο 1.
  • Αύγουστος 9, Υπήρξες ποτέ κατασκηνωτής; Ή έστω στέλεχος-ομαδάρχης σε κατασκήνωση; Αν ναι, τότε αυτό είναι το άρθρο σου!

Κάθε κατάλυμα επιβαρύνεται με ημερήσια χρέωση ενοικίου, σύμφωνα με το πίνακα χρεώσεων και από την ημέρα τοποθέτησής του σε κατασκηνωτικό χώρο, καθώς και με ημερήσια χρέωση ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, για τα τροχόσπιτα υπάρχει και χρέωση κοινοχρήστων του δικαιούχου ανεξάρτητα της παρουσίας του ή όχι στην κατασκήνωση. Η εγκατάσταση διαμονής σε σκηνή ή τροχοσκηνή δεν μπορεί να καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια με τέντα και τραπεζο-καθίσματαμεγαλύτερη της διπλάσιας της ωφέλιμης κλειστής επιφάνειας της σκηνής ή τροχοσκηνής.

Ένα τροχόσπιτο μπορεί να συμπεριλαμβάνει τροχοσκηνή και έναν επιπλέον ανοιχτό χώρο για τραπεζο-καθίσματα. Η εγκατάσταση διαμονής δεν μπορεί να καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη από την τριπλάσια της επιφάνειας της καμπίνας του τροχόσπιτου2.

Κάθε επιπλέον χώρος, ο οποίος μπορεί να καταλαμβάνεται από «συνεπικουρούμενη» σκηνή, τέντα κ. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η υπενοικίαση του καταλύματος από τον δικαιούχο σε τρίτους.

Για τους δικαιούχους φοιτητές η απαλλαγή χρέωσης καταλύματος αφορά μόνο τη σκηνή εμβαδού μέχρι 4μ² μικρή. Οι φοιτητές που επιθυμούν να διαμένουν σε μεσαία ή μεγάλη σκηνή, σε τροχόσπιτο ή τροχοσκηνή, υπόκεινται σε επιβαρύνσεις σύμφωνα με τους πίνακες χρεώσεων.

Κοινωνία Gov. Πώς λειτουργεί η έκδοση αντιγράφου Η αίτηση για την έκδοση αντιγράφου πραγματοποιείται με πολύ απλό τρόπο, μέσα από την ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Καταγγελίες». Ειδικότερα, ο πολίτης συνδέεται μέσω των κωδικών Taxisnet ή με τους κωδικούς web banking και υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά, στο Αστυνομικό Τμήμα που καταγράφηκε το αδίκημα ή το συμβάν.

Ο κύριος του καταλύματος φέρει την ευθύνη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό λειτουργίας της κατασκήνωσης, για όλους του διαμένοντες σε αυτό, τους οποίους και οφείλει υποτροφίες για κατασκηνώσεις απώλειας βάρους ενημερώσει. Οι κάτοχοι σκηνών και τροχοσκηνών οφείλουν κατά την αποχώρησή τους από την κατασκήνωση και την διακοπή χρέωσης κοινοχρήστων και ενοικίου να απομακρύνουν το κατάλυμά τους.

Όλα τα τροχόσπιτα, κατά την αποχώρηση των δικαιούχων, τοποθετούνται στο χώρο παρκινγκ της κατασκήνωσης και η στάθμευσή τους κατά την περίοδο μη λειτουργίας της κατασκήνωσης επιβαρύνεται με πρόσθετη εφάπαξ χρέωση.

Η Κατασκήνωση δεν υποχρεούται να αποδεχτεί και τη στάθμευση των τροχόσπιτων των φιλοξενούμενων. Κανονισμός Διάθεσης Οικίσκων Οι προς διάθεση οικίσκοι της Κατασκήνωσης είναι συνολικά 16 14 κτιστοί και 2 ξύλινοι και οι οποίοι διαθέτουν 4 κλίνες.

ΟΑΕΔ: Διευκρινήσεις για το επίδομα ανεργίας και το δώρο Πάσχα 2017

Οι οικίσκοι διατίθενται κατά την κατασκηνωτική περίοδο στους ενδιαφερόμενους, εν ενεργεία υπαλλήλους του ΑΠΘ, έπειτα από αίτησή τους προς την Επιτροπή της Κατασκήνωσης, στην οποία δηλώνουν τις επιθυμητές ημερομηνίες, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί από την Επιτροπή. Η έναρξη αιτήσεων γίνεται κατόπιν ανακοίνωσης κατά την περίοδο Απρίλιος-Μάιος και η αίτηση κατατίθεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας της Κατασκήνωσης.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, γίνονται δεκτές μόνον οι αιτήσεις συμμετοχής εκείνων που δεν φιλοξενήθηκαν κατά την τελευταία τριετία, ενώ για την επιλογή των δικαιούχων, η Επιτροπή διενεργεί ηλεκτρονική κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.

Το zumba είναι καλό για να χάσετε βάρος αδυνατίστε με ζεστό νερό και λεμόνι

Κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο για μία περίοδο, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η υπενοικίαση του καταλύματος σε τρίτους.

Εφόσον το επιθυμεί, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση και για την περίοδο του Ιουνίου, με δυνατότητα αποδοχής της μιας περιόδου σε περίπτωση κλήρωσης και των δύο. Ο δικαιούχος μπορεί να φιλοξενεί τα μέλη της άμεσης οικογένειάς του σύζυγοι και προστατευόμενα τέκνα καθώς και φιλοξενούμενους εφόσον ο συνολικός αριθμός των ενοίκων δεν υπερβαίνει τα 6 άτομα.

Κάθε οικίσκος διατίθεται, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, για συγκεκριμένη διάρκεια και χρέωση στο σύνολο των ημερών, ανεξάρτητα από τη χρήση του δικαιώματος διαμονής.

Ο κατασκηνωτής, δηλαδή, υποχρεούται να καταβάλλει ολόκληρο υποτροφίες για κατασκηνώσεις απώλειας βάρους κόστος, όπως αυτό προκύπτει από την ημερήσια χρέωση επί τον αριθμό των ημερών της κληρωθείσας περιόδου, ακόμη και στην περίπτωση πρόωρης αποχώρησης, καθώς δεν υφίσταται δυνατότητα άμεσης πλήρωσης του οικίσκου για τις ημέρες που θα μείνει κενός. Οι κληρωθέντες κατασκηνωτές, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οφείλουν να καταθέσουν ποσό προκαταβολής για τη δέσμευση του οικίσκου σύμφωνα με τις οδηγίες του γραφείου της κατασκήνωσης.

ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ

Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται κατά την άφιξη στην κατασκήνωση και πριν την παράδοση του οικίσκου στον δικαιούχο. Η ανωτέρω προκαταβολή επιστρέφεται στους δικαιούχους, μόνο και εφόσον αυτοί ειδοποιήσουν τη γραμματεία της κατασκήνωσης δέκα 10 ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου διαμονής τους. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, προτείνονται με σειρά προτεραιότητας, οι επιλαχόντες, οι οποίοι και πρέπει να προκαταβάλλουν όλο το ποσό, λόγω της στενότητας του χρόνου διαχείρισης του οικίσκου και της συναφούς αδυναμίας αναπλήρωσης.

Η επικοινωνία με τους επιλαχόντες γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους και η απάντησή τους πρέπει να αποστέλλεται άμεσα μέσα σε 24 ώρες.

η καλύτερη ένδυση απώλειας βάρους κουδουνίσματα αδυνατίσματος

Σε περίπτωση εξάντλησης του καταλόγου των επιλαχόντων ο Αρχηγός σε συνεργασία με την Επιτροπή διαθέτει τον οικίσκο σε τρίτο ενδιαφερόμενο. Ο οικίσκος παραδίδεται καθαρός. Οι εκάστοτε ένοικοι φέρνουν τα δικά τους κλινοσκεπάσματα και φροντίζουν την καθαριότητα των οικίσκων, με εξοπλισμό σκούπα και φτυάρι, σφουγγαρίστρα και κάδο που υπάρχει μέσα στον οικίσκο, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Κάθε οικίσκος διαθέτει WC, κλιματισμό, ψυγείο, 2 εστίες, τραπέζι με καρέκλες και 4 κρεβάτια, με δυνατότητα να προστεθούν περισσότερα σε περίπτωση πολυμελούς οικογένειας και έπειτα από συνεννόηση με τον Αρχηγό της κατασκήνωσης.

Οι οικίσκοι παραδίδονται στους δικαιούχους με βάση την αρίθμησή τους κατά την κλήρωση, μετά τις Σε υποτροφίες για κατασκηνώσεις απώλειας βάρους ζημίας, ο ένοικος υποχρεούται στην αποκατάστασή της.

  1. Κοινωνικό μέρισμα
  2. Αυτοτραυματισμός, σκέψεις αυτοκτονίας ή απόπειρες αυτοκτονίας.
  3. Все сгрудились вокруг одного из окон, у нас в увидел такси, спускавшееся математика Джозефа Харне.
  4. ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ.
  5. Θέλω να χάσω βάρος γρήγορα και πολύ

Όλοι οι κατασκηνωτές οφείλουν να γνωρίζουν, να σέβονται και να τηρούν τους Κανόνες της κατασκήνωσης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα κατά την είσοδό τους σε αυτήν. Η μη τήρηση των κανόνων μπορεί να έχει ως συνέπεια ακόμη και την αποπομπή από το χώρο της κατασκήνωσης για την τρέχουσα περίοδο ή και για επόμενες περιόδους. Ειδικότερα: i Κατασκηνωτής, ο οποίος ενοχλεί τους υπόλοιπους και αγνοεί τις επανειλημμένες συστάσεις των υπευθύνων της κατασκήνωσης, απομακρύνεται από αυτήν.

Αγνόηση των συστάσεων της Κατασκήνωσης, για απομάκρυνση του οχήματος, μπορεί να επιφέρει αποπομπή από το χώρο της κατασκήνωσης. Δεν επιτρέπεται στους κατασκηνωτές ή σε τρίτους η κάθε είδους εμπορική ή επιχειρηματική υποτροφίες για κατασκηνώσεις απώλειας βάρους, στους χώρους της κατασκήνωσης χωρίς την άδεια της διοίκησης και της επιτροπής της κατασκήνωσης. Σκηνή που εγκαταλείπεται κενή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 ημερών, μεταφέρεται στην αποθήκη υλικού και ο χώρος διατίθεται για χρήση σε άλλους κατασκηνωτές.

Χάστε βάρος το βράδυ το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου, εάν δεν αναζητηθεί η σκηνή από τον κάτοχό της, η Κατασκήνωση δεν υποχρεούται στην επιστροφή της.

Τα τροχόσπιτα μετακινούνται υποχρεωτικά σε θέση παρκινγκ στο χώρο της κατασκήνωσης κατά την λήξη της διαμονής του δικαιούχου. Η μεταφορά τους μπορεί να γίνει με ευθύνη του δικαιούχου σε θέση που ορίζεται από τη κατασκήνωση ή από τον φύλακα της κατασκήνωσης αλλά χωρίς ευθύνη για τυχόν πρόκληση ζημιών στο τροχόσπιτο. Τροχόσπιτα που αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα, τοποθετούνται υποχρεωτικά στην περιοχή του παρκινγκ τροχόσπιτων με αποκλειστική ευθύνη των δικαιούχων — σε διαφορετική περίπτωση ξεκινάει χρέωση διαμονής από την πρώτη μέρα έναρξης της κατασκήνωσης σύμφωνα με τον όρο 1 της ενότητας ΙΙΙ.

Για τροχόσπιτα, τα οποία δεν χάσετε βάρος τρώγοντας υγιεινά από το παρκινγκ προς τις θέσεις διαμονής και το αντίστροφο επί δύο συνεχείς κατασκηνωτικές περιόδους, ακολουθείται η διαδικασία απομάκρυνσης από τους χώρους της κατασκήνωσης.

Ειδοποιούνται εγγράφως οι ιδιοκτήτες τους και εάν δεν προχωρήσουν στην απομάκρυνσή τους, αναλαμβάνει το έργο η κατασκήνωση. Οι διαμένοντες σε οικίσκους ευθύνονται για την αρτιότητα των χώρων και του εξοπλισμού που παραλαμβάνουν από τους υπευθύνους της κατασκήνωσης.