Nav view search

Δίαιτα στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Υπερευαισθησία σε ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες, ειδικά σε ασθενείς με αντισώματα έναντι της IgA. Η παρεμβολή της μαλτόζης σε δοκιμασίες προσδιορισμού γλυκόζης του αίματος μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αυξημένες τιμές γλυκόζης και, κατά συνέπεια, στην ακατάλληλη χορήγηση ινσουλίνης, με αποτέλεσμα την απειλητική για τη ζωή υπογλυκαιμία και το Μπορώ να χάσω βάρος με διαρροή στο έντερο. Επίσης, περιπτώσεις πραγματικής υπογλυκαιμίας μπορεί να μην αντιμετωπιστούν αν η υπογλυκαιμική κατάσταση καλύπτεται με ψευδώς αυξημένες τιμές γλυκόζης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε παράγραφο 4. Για την οξεία νεφρική ανεπάρκεια βλέπε παρακάτω.

Χάρτης ιστότοπου| Symptoma

Ορισμένες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι δυνατόν να συνδέονται με το ρυθμό της έγχυσης. Πρέπει να ακολουθείται πιστά ο συνιστώμενος ρυθμός έγχυσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Κατά πλάκας σκλήρυνση Κατά πλάκας σκλήρυνση: Νέες ελπίδες με φάρμακο που σταματά και επιδιορθώνει τις βλάβες στον εγκέφαλο Το φάρμακο αλεμτουζουμάμπη Alemtuzumab, που προηγουμένως ήταν γνωστό με την ονομασία Campath-1H βρέθηκε σε έρευνα γιατρών από το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ ότι μπορεί όχι μόνο να σταματά την προοδευτική επιδείνωση της κατά πλάκας σκλήρυνσης αλλά και να αποκαθιστά σωματικές και διανοητικές λειτουργίες τις οποίες ήδη απώλεσαν οι ασθενείς λόγω της νόσου.

Οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται με προσοχή και να παρακολουθούνται αυστηρά για την εμφάνιση τυχόν συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της έγχυσης. Ορισμένες χάπια αδυνατίσματος χωρίς ιατρική συνταγή ενέργειες μπορεί να παρατηρηθούν πιο συχνά: - σε περίπτωση υψηλού ρυθμού έγχυσης - σε ασθενείς που λαμβάνουν ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη για πρώτη φορά ή σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν αλλάζουν ιδιοσκεύασμα ανθρώπινης φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης ή όταν το μεσοδιάστημα από την τελευταία έγχυση είναι μεγάλο.

Ειδικότερα, οι ασθενείς που λαμβάνουν ανθρώπινη δίαιτα στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία ανοσοσφαιρίνη για πρώτη φορά ή που αλλάζουν ιδιοσκεύασμα ανθρώπινης φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης 6 ή όταν το μεσοδιάστημα από την τελευταία έγχυση είναι μεγάλο, πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της πρώτης έγχυσης και επί μία ώρα μετά την πρώτη έγχυση, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες.

Οι υπόλοιποι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για τουλάχιστον 20 λεπτά μετά τη χορήγηση. Σε περίπτωση ανεπιθύμητης ενέργειας, είτε ο ρυθμός της χορήγησης πρέπει να μειωθεί είτε η έγχυση να διακοπεί. Η απαιτούμενη θεραπεία εξαρτάται από τη φύση και τη σοβαρότητα της ανεπιθύμητης ενέργειας.

δίαιτα στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία όπου πηγαίνει το λίπος που καίει

Σε περίπτωση καταπληξίας πρέπει να εφαρμόζονται οι ισχύουσες ειδικές οδηγίες αντιμετώπισης της καταπληξίας. Μπορούν να εμφανιστούν σε ασθενείς με αντι-IgA αντισώματα. Σπάνια, η ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη μπορεί να προκαλέσει πτώση της πίεσης του αίματος με αναφυλακτική αντίδραση, ακόμη και σε ασθενείς οι οποίοι είχαν ανεχθεί προηγούμενη θεραπεία με ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη.

Θρομβοεμβολή Υπάρχουν κλινικές ενδείξεις συσχέτισης της χορήγησης IVIg και θρομβοεμβολικών επεισοδίων όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο συμπεριλαμβανομένου οξέος εγκεφαλικού επεισοδίουπνευμονική εμβολή και εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, τα οποία θεωρείται ότι σχετίζονται με τη σχετική αύξηση της γλοιότητας του αίματος μέσω της υψηλής εισροής ανοσοσφαιρίνης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.

Συνιστάται προσοχή στη συνταγογράφηση και έγχυση IVIg σε παχύσαρκους ασθενείς και σε ασθενείς με προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου για θρομβωτικά επεισόδια όπως προχωρημένη ηλικία, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης και ιστορικό αγγειακής νόσου ή θρομβωτικών επεισοδίων, ασθενείς με επίκτητες ή κληρονομικές θρομβοφιλικές διαταραχές, ασθενείς με παρατεταμένη περίοδο ακινησίας, σοβαρά υποογκαιμικούς ασθενείς, ασθενείς με νόσους που αυξάνουν τη γλοιότητα του αίματος.

Σε ασθενείς με κίνδυνο εμφάνισης θρομβοεμβολικών ανεπιθύμητων ενεργειών, τα προϊόντα IVIg θα πρέπει να χορηγούνται με τον ελάχιστο ρυθμό έγχυσης και δόσης.

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια Περιπτώσεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με IVIg.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, εντοπίσθηκαν παράγοντες κινδύνου όπως προϋπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, υποογκαιμία, υπερβάλλον σωματικό βάρος, ταυτόχρονη χορήγηση νεφροτοξικών φαρμάκων ή ηλικία άνω των 65 ετών.

Αιματολογία

Σε περίπτωση νεφρικής βλάβης, θα πρέπει να εξετάζεται η διακοπή της χορήγησης IVIg. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, μπορεί να εξετάζεται η χρήση προϊόντων IVIg που δεν περιέχουν αυτά τα έκδοχα. Βλέπε τα έκδοχα παραπάνω. Σε ασθενείς σε κίνδυνο για οξεία νεφρική ανεπάρκεια, τα προϊόντα IVIg πρέπει να χορηγούνται στον ελάχιστο δυνατό ρυθμό έγχυσης και στην ελάχιστη εφαρμόσιμη αποτελεσματική δόση.

Το σύνδρομο ξεκινά συνήθως μέσα σε μερικές ώρες μέχρι 2 ημέρες μετά τη θεραπεία IVIg. Αιμολυτική αναιμία Τα προϊόντα IVIg μπορεί να περιέχουν αντισώματα ομάδων αίματος που μπορεί να λειτουργήσουν ως αιμολυσίνες και να προκαλέσουν in vivo επικάλυψη των ερυθρών αιμοσφαιρίων με ανοσοσφαιρίνη, προκαλώντας μια θετική άμεση αντίδραση αντισφαιρίνης δοκιμασία Coombs και, σπανιότερα, αιμόλυση.

Αιμολυτική αναιμία μπορεί να αναπτυχθεί επακόλουθα της θεραπείας με IVIg λόγω της ενισχυμένης κατάσχεσης ερυθρών αιμοσφαιρίων RBC. Όσοι λαμβάνουν IVIg θα πρέπει να παρακολουθούνται για κλινικά σημεία και συμπτώματα αιμόλυσης βλ.

Παρεμβολή στις ορολογικές δοκιμασίες Η παροδική αύξηση των διαφόρων παθητικά μεταφερόμενων αντισωμάτων στο αίμα των ασθενών, μετά την έγχυση ανοσοσφαιρίνης, δίαιτα στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία να οδηγήσει σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα ορολογικών δοκιμασιών.

Η παθητική μεταφορά αντισωμάτων έναντι των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων όπως Α, Β ή D μπορεί να παρεμβαίνει σε κάποιες ουρολογικές δοκιμασίες για ερυθροκυτταρικά αλλοαντισώματα για παράδειγμα την άμεση αντίδραση αντισφαιρίνης Δίαιτα στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, άμεση δοκιμασία Coombs.

δίαιτα στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία μενού δίαιτας dukan ανά ημέρα

Το ίδιο επίσης ισχύει για άγνωστους ή νεομφανιζόμένους ιούς και άλλους παθογόνους παράγοντες. Τα μέτρα που λαμβάνονται μπορεί να έχουν περιορισμένη αξία έναντι των μη ελυτροφόρων ιών όπως ο παρβοϊός Β Υπάρχει καθυσηχαστική κλινική εμπειρία σχετικά με την απουσία μετάδοση ηπατίτιδας Α ή παρβοϊού Β19 με ανοσοσφαιρίνες και θεωρείται επίσης ότι τα περιεχόμενα αντισώματα έχουν σημαντική συμβολή στην ιολογική ασφάλεια.

Συνιστάται κάθε φορά που χορηγείται Ig VENA σε ασθενή, να καταγράφονται το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του προϊόντος, ώστε να διατηρηθεί ένας σύνδεσμος ανάμεσα στον ασθενή και την παρτίδα του προϊόντος. Τα γεγονότα αυτά είναι συνήθως ήπια και Μπορώ να χάσω βάρος στα 36 μου χωρίς κλινικά συμπτώματα. Στα νεφρικά σωληνάρια, η μαλτόζη υδρολύεται προς γλυκόζη η οποία επαναρροφάται και γενικά πολύ μικρή ποσότητα εκκρίνεται στα ούρα.

Η επαναρρόφηση της γλυκόζης εξαρτάται από την ηλικία. Η παροδική αύξηση της μαλτόζης στο πλάσμα μπορεί να υπερβαίνει την ικανότητα των νεφρών να επαναρροφήσουν τη σακχαρόζη και μπορεί να οδηγήσει σε θετική δοκιμασία γλυκόζης στα ούρα.

Μετά την χορήγηση αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος, θα πρέπει να μεσολαβήσει διάστημα 3 μηνών πριν τη χορήγηση εμβολίου με ζώντες εξασθενημένους ιούς. Στην περίπτωση της ιλαράς, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μπορεί να μειωθεί για διάστημα μέχρι και ενός χρόνου. Ως εκ τούτου, ασθενείς που λαμβάνουν το εμβόλιο της ιλαράς, θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των αντισωμάτων τους.

Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ψευδώς αυξημένες μετρήσεις γλυκόζης κατά τη διάρκεια μιας έγχυσης και για διάστημα περίπου 15 ωρών μετά από το τέλος της έγχυσης και, κατά συνέπεια, τη λανθασμένη χορήγηση ινσουλίνης, προκαλώντας απειλητική για τη ζωή ή ακόμη και θανατηφόρα υπογλυκαιμία. Επίσης, περιστατικά πραγματικής υπογλυκαιμίας πιθανόν να μην αντιμετωπιστούν καταλλήλως εφόσον η υπογλυκαιμική κατάσταση συγκαλύπτεται από ψευδώς αυξημένες μετρήσεις γλυκόζης.

Κατά συνέπεια, όταν χορηγείται Ig VENA ή άλλα παρεντερικά προϊόντα που περιέχουν μαλτόζη, η μέτρηση της γλυκόζης αίματος πρέπει να διενεργείται με μέθοδο εξειδικευμένη για τη γλυκόζη. Οι πληροφορίες του προϊόντος για το σύστημα ελέγχου της γλυκόζης αίματος, περιλαμβανομένων των ταινιών ελέγχου, πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά για να καθοριστεί κατά πόσο το σύστημα είναι κατάλληλο προς χρήση με παρεντερικά προϊόντα 9 που περιέχουν μαλτόζη.

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του συστήματος ελέγχου για να καθοριστεί κατά πόσο το σύστημα είναι κατάλληλο προς χρήση με παρεντερικά προϊόντα που περιέχουν μαλτόζη.

Παιδιατρικός δίαιτα στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία Αν και δεν έχουν γίνει ειδικές μελέτες αλληλεπίδρασης στον παιδιατρικό πληθυσμό, δεν αναμένονται διαφορές μεταξύ ενηλίκων και παιδιών.

Τι είναι η λευχαιμία και τι το λέμφωμα;

Τα προϊόντα IVIg έχει αποδειχθεί ότι διαπερνούν τον πλακούντα, με αυξανόμενη τάση κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου. Η κλινική εμπειρία με τις ανοσοσφαιρίνες υποδηλώνει ότι δεν αναμένονται βλαβερές επιδράσεις κατά την κύηση στο έμβρυο και το νεογνό. Θηλασμός Οι ανοσοσφαιρίνες απεκκρίνονται στο μητρικό γάλα και είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην προστασία του νεογνού από παθογόνους οργανισμούς που εισέρχονται στον οργανισμό μέσω του βλεννογόνου.

Η κλινική εμπειρία με ανοσοσφαιρίνες δείχνει ότι δεν πρέπει να αναμένονται επιβλαβείς επιδράσεις στη γονιμότητα. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα πρέπει να περιμένουν πριν από την οδήγηση ή το χειρισμό μηχανημάτων, ώσπου αυτές να υποχωρήσουν.

Μέθοδος διεξαγωγής μυελογράμματος (εξέταση κόκκινου μυελού των οστών)

Οι ανοσοσφαιρίνες σπανίως προκαλούν απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αναφυλακτικό σοκ, ακόμη και αν ο ασθενής δεν έχει παρουσιάσει ευαισθησία σε προηγούμενη χορήγηση. Περιπτώσεις αναστρέψιμης ασηπτικής μηνιγγίτιδας, και σπάνιες περιπτώσεις παροδικών δερματικών αντιδράσεων έχουν παρατηρηθεί με την ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη.

Αναστρέψιμες αιμολυτικές αντιδράσεις έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς, ιδιαίτερα εκείνους με τις ομάδες αίματος A, B και AB. Σπάνια, αιμολυτική αναιμία που απαιτεί μετάγγιση μπορεί να αναπτυχθεί μετά από υψηλή δόση IVIg θεραπείας βλ. Πολύ σπάνια: Θρομβοεμβολικά επεισόδια όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, πνευμονική εμβολή, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.

Η ασφάλεια της Ig VENA αξιολογήθηκε σε τέσσερις κλινικές μελέτες στις οποίες χορηγήθηκαν συνολικά εγχύσεις.

δίαιτα στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία ιδέες διατροφής για απώλεια βάρους

Στη μελέτη ITP συμμετείχαν 15 άτομα με πρωτοπαθή άνοση θρομβοπενία ITP στους οποίους χορηγήθηκαν συνολικά 80 εγχύσεις. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες από κλινικές μελέτες και ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες μετά την κυκλοφορία του φαρμακευτικού προϊόντος στην αγορά.

Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών από τις κλινικές δοκιμές βασίζονται σε ποσοστά ανά εγχύσεις συνολικός αριθμός των εγχύσεων: Πίνακας 1 Συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών από τις κλινικές δοκιμές Κατηγορία Οργανικού.